Liečenie Michalovi pomáha

28.08.2019 13:37

Tento rok sme boli s naším synom Michalom na liečení v Štátnom liečebnom ústave Marína, Kováčová. Liečenie podporila Nadácia SPP, ktorá nám poskytla finančný príspevok v grantovom programe OPORA 2019. 

Náš syn má diagnózu DMO, mentálna retardácia s autistickými rysmi, symptomatická epilepsia. Nerozpráva, nepoužíva ruky, chodí nekoordinovane a je plienkovaný. Do štyroch rokov bol na vozíku a prvé kroky spravil až na liečení v Maríne. Pravidelne každý rok absolvujeme liečebné pobyty v Maríne. Dnes má  Michal devätnásť rokov a po prvý krát sme získali grant na liečenie. Veľmi nám to pomohlo a sme nadácii vďační za finančný príspevok.

V Maríne sme ako v druhom domove a Michal dôverne pozná prostredie Kováčovej. Má rád spoločenský ruch a teší sa z detí, ktoré stretáva na chodbách, spoločenských priestoroch a vo vonkajšom areáli. Obľubuje pesničky tamojšieho muzikanta uja Paľa.

Kúpeľná liečba v Maríne pomáha Michalovi, aby sa udržal vo svojej kondícii a aby nestagnoval. Vaňa s termálnou síranovo-hydrouhličitou, vápenatohorečnatou vodou je veľmi priaznivá na pohybové ústrojenstvo. Z toho dôvodu ju využívame v plnej miere. Michal má všeobecne rád vodu a relaxuje v nej.

Takže v rehabilitačnom bazéne pláva Michal bez pomôcok. Samozrejme musí byť pod dohľadom. Pláva „psíka“ a rád splýva na chrbte. Užíva si vodu a vychutnáva si jej výhody, keď ho nadnáša a počúva jej šum.

Okrem termálnej vody a plávania sme absolvovali celý rad procedúr. Liečebná telesná výchova popreťahovala Michalove telo. Klasická ručná masáž mu prospela na jeho chrbticu. Vírivka v lastúre pomohla jeho nohám. Hipoterapia na koni taktiež upevňuje telo a poskytuje priamy kontakt s prírodou.

Celková starostlivosť v liečebnom dome Marína je výborná. Od príjmu, lekárskej starostlivosti, rehabilitačných pracovníkov, zdravotné sestry na oddelení až po samotné chyžné. Strava sa podáva pravidelne a jej príprava je výborná.

Tento rok bol špecifický tým, že po týždni prišla za nami aj Michalova mamina a tak sme boli v kompletnom zložení, ako doma. I keď my s Michalom sme bývali v liečebnom dome a mamina v penzióne, tak poobedňajšie aktivity sme mali spoločné. Absolvovali sme rad výletov v blízkom okolí Kováčovej. Podstatné však bolo to, že sme boli všetci spolu a Michal cítil teplo domova na liečebnom pobyte v Maríne.

Ernest Klotton

Fotogaléria: Liečenie Michalovi pomáha

Aktuality

09.12.2019 12:02
Nadácia Volkswagen Slovakia, nám poskytla finančný príspevok na projekt Pohybom k samostatnosti. Hipoterapiu sme absolvovali v združení Kôň ako Koníček v Petržalke a plávanie zas v združení Bocianiky na Patrónke.  Náš syn Michal má diagnózu DMO, mentálna retardácia s autistickými rysmi,...
28.08.2019 13:37
Tento rok sme boli s naším synom Michalom na liečení v Štátnom liečebnom ústave Marína, Kováčová. Liečenie podporila Nadácia SPP, ktorá nám poskytla finančný príspevok v grantovom programe OPORA 2019.  Náš syn má diagnózu DMO, mentálna retardácia s autistickými rysmi,...
11.12.2015 21:26
Občianske združenie Pre Michala, o.z., vzniká v čase, keď má náš najmladší syn Michal pätnásť rokov. Stal sa z neho už občan a má k tomu vystavené aj doklady. Tie si však nepodpísal, keďže je v plnej miere odkázaný na nás, ktorí sa o neho s láskou staráme. Príbeh...
11.12.2015 20:07
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonalo registráciu občianskeho združenia Pre Michala, o.z., dňa: 19.11.2015 Združenie Pre Michala, o.z., je na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrované pod číslom: VVS/1-900/90-47227 Stanovy občianskeho združenia Pre Michala,...

Podpora pre Michala

Združenie je zamerané predovšetkým na podporu pre Michala Klottona, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý. Má DMO – mentálnu retardáciu s autistickými rysmi, symptomatickú epilepsiu.

Pomôžte nám pomáhať

Venujte 5 € mesačne 
alebo 10 €, 15 €, 20 €, 25 €, iná suma

Nastavte si vo vašej banke trvalý príkaz a vami vybratú sumu posielajte na účet:

Fio banka, a.s., Bratislava, Slovakia
Názov účtu Pre Michala, o.z.
IBAN SK2783300000002900917497
SWIFT FIOZSKBAXXX

 

Pomáhajú nám

Ďakujeme

Združenie je zamerané predovšetkým na podporu pre Michala Klottona, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý. Má DMO – mentálnu retardáciu s autistickými rysmi, symptomatickú epilepsiu.

Kontakt

Pre Michala, o.z., Bratislava, Slovakia