Pohybom k samostatnosti

09.12.2019 12:02

Nadácia Volkswagen Slovakia, nám poskytla finančný príspevok na projekt Pohybom k samostatnosti. Hipoterapiu sme absolvovali v združení Kôň ako Koníček v Petržalke a plávanie zas v združení Bocianiky na Patrónke. 

Náš syn Michal má diagnózu DMO, mentálna retardácia s autistickými rysmi, symptomatická epilepsia. Nerozpráva, nepoužíva ruky, chodí nekoordinovane a je plienkovaný. Potrebuje pomoc pri všetkých samoobslužných činnostiach. Pravidelná rehabilitácia je preňho nevyhnutná. Hipoterapia a plávanie rozširujú Michalovi možnosti pohybových aktivít, ktoré sú pre neho vysoko motivačné. Vedú ho k samoststnému pohybu a k spolupráci pri rehabilitácii. Odbúravajú patologické pohybové stereotypy, posilňujú svalstvo a zlepšujú chôdzu.

Hipoterapia

Hippoterapia, ako komplexná rehabilitačná metóda pôsobenia koňa na človeka, už pomohla mnohým handicapovaným deťom i dospelým pri zvládaní problémov a pri ich integrácii do spoločnosti. Z toho dôvodu chceme nášmu synovi Michalovi ešte vo väčšej miere umožniť terapeutický pobyt s koňom, pri ktorom okrem zlepšenia zdravotného a psychického stavu nachádza aj novú radosť zo života.

Atmosféra okolo koní pôsobí liečebne a čas strávený pri koňoch je zmysluplný. Jazda na koni uvoľňuje po fyzickej aj duševnej stránke. Prostredníctvom koňa cítime, že sme súčasťou prírody. 

Michal cíti jeho pohyb a udržiava na ňom rovnováhu. Spevňuje si tým svalstvo na chrbáte a má radosť z tohto pohybu.

Hipoterapia je podporná terapia, ktorá vytvára podmienky pre vhodnú pohybovú činnosť. Pri jazdení na koni sa aktivizujú svaly, ktoré využívame pri samotnej chôdzi a tým dochádza k ich posilňovaniu. Uvoľňuje sa svalové napätie, odbúravajú sa patologické pohybové stereotypy, zlepšuje sa koordinácia pohybov, rovnováha a pohybová symetria.

Michal okrem jazdenia aj hladká kone a rád ich šticuje za ich hrivy. Pri menšom Bubíkovi sa učí aj o starostlivosti o kone. Vodí ho pásť sa a česie ho. Pri tejto činnosti sa mu uvoľňujú svalové spazmy na rukách a trénuje si tak jemnú motoriku. 

Dôverne pozná areál a keď do neho vchádzame, tak žiari spokojnosťou. Je to pre neho pozitívny podnet a jazdecké zážitky mu ostávajú v pamäti. Jazdí na dvoch koňoch. Na Jackovi a Keskovi. Naučil sa spolupracovať pri nasadaní, správne sedieť a sám sa naprávať pri jazdení. Naučil sa tiež reagovať na zmenu pohybu či poklus.

Plávanie

Voda a plávanie sú pre Michala veľmi príťažlivé a od útleho detstva v ňom rozvíjame túto aktivitu. Okrem toho, že sa rád v nej člapká a pláva, tak ju aj pije, čo mu nevieme v žiadnom prípade zabrániť.

Individuálny nácvik plávania, rehabilitáciu vo vode a nácvik plaveckých zručností absolvuje v bazéne so skúseným trénerom fyzioterapeutom.

Rehabilitácia vo vode je zameraná na dýchacie cvičenia, nácvik rovnovážnej polohy a rotácie. Hry vo vode sú zamerané na rozvoj hrubej a jemnej motoriky.

Pohyb vo vode posilňuje u Michala svalstvo celého tela. Pri plávaní je nútený používať ruky k pohybu a koordinovať pohyby celého tela, aby sa udržal nad vodou.

Naučí sa tiež orientovať vo vode, pohybovať sa v nej a potápať, ako aj správne dýchať, či reagovať na podnety iných detí vo vode.

Zlepšenie pohybových zručností

Pri projekte Pohybom k samostatnosti sa Michalovi posilňuje chrbtové a brušné svalstvo, ktoré je potrebné pre správne držanie tela, zlepšenie chôdze a celkovej fyzickej kondície. Zlepšením pohybových zručností je zámerom zabezpečiť lepšiu spoluprácu pri bežných činnostiach spojených so starostlivosťou o Michala a tým zvýšiť jeho samostatnosť. Radosť a zvýšená motivácia k pohybu sú cieľom pre zmysluplné využívanie voľného času.

Monika Klottonová a Ernest Klotton

Aktuality

09.12.2019 12:02
Nadácia Volkswagen Slovakia, nám poskytla finančný príspevok na projekt Pohybom k samostatnosti. Hipoterapiu sme absolvovali v združení Kôň ako Koníček v Petržalke a plávanie zas v združení Bocianiky na Patrónke.  Náš syn Michal má diagnózu DMO, mentálna retardácia s autistickými rysmi,...
28.08.2019 13:37
Tento rok sme boli s naším synom Michalom na liečení v Štátnom liečebnom ústave Marína, Kováčová. Liečenie podporila Nadácia SPP, ktorá nám poskytla finančný príspevok v grantovom programe OPORA 2019.  Náš syn má diagnózu DMO, mentálna retardácia s autistickými rysmi,...
11.12.2015 21:26
Občianske združenie Pre Michala, o.z., vzniká v čase, keď má náš najmladší syn Michal pätnásť rokov. Stal sa z neho už občan a má k tomu vystavené aj doklady. Tie si však nepodpísal, keďže je v plnej miere odkázaný na nás, ktorí sa o neho s láskou staráme. Príbeh...
11.12.2015 20:07
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonalo registráciu občianskeho združenia Pre Michala, o.z., dňa: 19.11.2015 Združenie Pre Michala, o.z., je na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrované pod číslom: VVS/1-900/90-47227 Stanovy občianskeho združenia Pre Michala,...

Podpora pre Michala

Združenie je zamerané predovšetkým na podporu pre Michala Klottona, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý. Má DMO – mentálnu retardáciu s autistickými rysmi, symptomatickú epilepsiu.

Pomôžte nám pomáhať

Venujte 5 € mesačne 
alebo 10 €, 15 €, 20 €, 25 €, iná suma

Nastavte si vo vašej banke trvalý príkaz a vami vybratú sumu posielajte na účet:

Fio banka, a.s., Bratislava, Slovakia
Názov účtu Pre Michala, o.z.
IBAN SK2783300000002900917497
SWIFT FIOZSKBAXXX

 

Pomáhajú nám

Ďakujeme

Združenie je zamerané predovšetkým na podporu pre Michala Klottona, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý. Má DMO – mentálnu retardáciu s autistickými rysmi, symptomatickú epilepsiu.

Kontakt

Pre Michala, o.z., Bratislava, Slovakia